De bank vraagt om cessielijsten van uw debiteuren, voorraadoverzichten, regelmatige financiële rapportages, jaarstukken en ga zo maar door. En op bepaalde momenten zal het voorkomen dat er gesprekken moeten plaats vinden. U wilt een bedrijfswagen leasen, u wilt bezien of de aanschaf van een pand hypothecair haalbaar is en ga zo maar door. Deze zaken zoeken we voor u uit, geven u een helder inzicht in de (on)mogelijkheden en ondersteunen u bij besprekingen met de betreffende financiële instellingen.
En niet alleen banken hebben communicatie en gegevens nodig. Denk eens aan de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en allerlei andere instanties. Soms betreft het slechts een kort advies, soms het verstrekken van gedetailleerde cijfers, soms ook overleg. Ook daarvoor is het fijn te weten dat u er niet alleen voor staat, maar dat we u daarbij kunnen helpen.