Nederland is nooit een geïsoleerd land geweest. We hebben altijd een rol gespeeld ‘buiten de deur’ en onze deur staat ook open voor ondernemers uit andere landen. En dat brengt andere administratieve verplichtingen met zich mee. Verplichtingen die wij voor u kunnen behartigen.

Maar ook ZZP’s vanuit andere EU landen, ondernemen in Nederland. En dat brengt voor deze ondernemers extra werkzaamheden met zich mee. En tegelijkertijd misschien ook obstakels welke de Nederlandse ondernemer niet kent, zoals de taalbarrière.

Bij ons kunt u als Engels of Duits sprekende gewoon terecht en daarnaast beschikken wij ook over de mogelijkheid u in de Poolse taal te ondersteunen. Niet alleen administratief, maar ook op elke ander vlak waarin uw buitenlandse onderneming in aanraking komt met Nederland en met de daarbij behorende taal, regels, gebruiken, etc.